Platsbokning logo
Utveckling: fredrikblank.com

Köpvillkor för platsbokning.se

Vänligen läs noggrant igenom följande användarvillkor för platsbokning.se i samband med biljettköp. Genom att använda webbplatsen platsbokning.se och genomföra köp accepterar du villkoren nedan.

1. Allmänt

1.1 Platsbokning.se är en webbplats som tillhandahåller biljettförsäljning på uppdrag av arrangörer.

1.2 Platsbokning.se drivs av Code Castle AB och alla hänvisningar till "vi", "oss" eller "vår" i dessa användarvillkor avser platsbokning.se.

2. Biljettköp

2.1 Platsbokning.se tillhandahåller möjligheten att köpa biljetter till olika evenemang genom vår webbplats. Genom att slutföra ett köp och betala för biljetterna accepterar du att ingå ett bindande avtal med arrangören av det specifika evenemanget. Ett köp kan ej ångras efter det att betalning har genomförts. Reglerna om ångerrätt i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Det är upp till dig att kontrollera att angiven information stämmer (namn, e-postadress, evenemang, antal biljetter osv) och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

2.2 Alla biljettpriser som visas på vår webbplats inkluderar 6% moms, om inte annat anges. Momssats för tilläggsprodukter såsom mat eller övrigt anges vid köp. Utöver biljettpriset betalar biljettköparen en serviceavgift. Serviceavgiften betalas per köp, ej per biljett, och inkluderar 25% moms.

2.3 Biljetter får ej vidareförsäljas i kommersiellt syfte.

2.4 Platsbokning.se agerar mellanhand mellan dig och arrangören. Arrangören är till fullo ansvarig för evenemanget och dess genomförande, platsbokning.se fungerar endast som ombud för försäljning av biljetter. Arrangören ansvarar för att kontakta dig vid ändringar av tidpunkt, plats, vid inställda evenemang eller vid andra arrangörsrelaterade frågor. Eventuella återbetalningar och återköp hanteras av platsbokning.se, serviceavgifter återbetalas ej.

3. Hantering av personuppgifter

3.1 För att kunna leverera digitala biljetter används den e-postadress som angetts vid köpet. Eventuellt angivet mobiltelefonnummer används för att skicka biljetter via SMS. Ditt namn och e-postadressen delas med arrangören för att denne ska kunna kontakta dig i händelse av ändringar i evenemanget.

3.2 Arrangören av evenemanget kan komma att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och information till dig. Du kan när som helst höra av dig och be att arrangören ej skickar erbjudanden eller information till dig. Dina kontaktuppgifter får inte av Arrangören överlåtas, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag.

3.3 Platsbokning.se kommer ej använda dina personuppgifter på annat sätt än ovan angivet. Vi vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och se till att dessa behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Respektive arrangör ansvarar för allt publicerat innehåll på sina evenemangssidor. Platsbokning.se tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i informationen kring olika arrangörers evenemang.

4.2 Platsbokning.se kan ej garantera att webbplatsen kommer att vara fri från driftstörningar till följd av underhåll eller oförutsedda tekniska händelser.

4.2 Platsbokning.se friskriver sig från allt ansvar för direkta och indirekta skador eller förluster som uppstår i samband med ditt deltagande i något evenemang.

5. Ändringar av användarvillkor

5.1 Platsbokning.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart efter publicering.

5.2 Det åligger dig som användare att vid varje köptillfälle granska användarvillkoren för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda platsbokning.se efter att ändringar har publicerats godkänner du de uppdaterade användarvillkoren.

Genom att använda webbplatsen platsbokning.se och genomföra köp accepterar du dessa villkor.