Platsbokning logo
Utveckling: fredrikblank.com

Användarvillkor för platsbokning.se

Vänligen läs noggrant igenom följande användarvillkor för platsbokning.se innan du använder våra tjänster. Genom att använda vår webbplats och genomföra bokningar accepterar du villkoren nedan.

1. Allmänt

1.1 platsbokning.se (nedan "tjänsten") är en webbplats som tillhandahåller biljettförsäljningstjänster för olika evenemang och arrangemang.

1.2 Tjänsten drivs av Grander Media AB och alla hänvisningar till "vi", "oss" eller "vår" i dessa användarvillkor avser platsbokning.se.

2. Biljettförsäljning

2.1 Tjänsten tillhandahåller möjligheten att köpa biljetter till olika evenemang genom vår webbplats. Genom att slutföra en bokning och betala för biljetterna accepterar du att ingå ett bindande avtal med arrangören av det specifika evenemanget.

2.2 Alla biljettpriser som visas på vår webbplats inkluderar 6% moms, om inte annat anges.

2.3 platsbokning.se agerar som en mellanhand mellan dig och arrangören. Vi ansvarar inte för själva evenemanget, inklusive ändringar i tidpunkt, plats, inställda evenemang eller andra arrangörsrelaterade frågor. Eventuella återbetalningar och återköp hanteras direkt av arrangören, och platsbokning.se kan inte garantera eller bistå i sådana ärenden.

3. Hantering av kunduppgifter

3.1 För att kunna leverera digitala biljetter använder vi endast din e-postadress som du anger vid bokningen. Vi garanterar att vi inte använder dina kunduppgifter för något annat ändamål, inklusive reklamutskick eller delning med tredje part.

3.2 Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina kunduppgifter och se till att de behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet". Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara oavbruten eller fri från fel. Vi tar inte heller ansvar för eventuella felaktigheter i informationen kring olika arrangörers evenemang.

4.2 platsbokning.se friskriver sig från allt ansvar för direkta, indirekta, incidentella, följdskador eller förluster som uppstår i samband med ditt deltagande i något evenemang eller arrangemang.

5. Ändringar av användarvillkor

5.1 platsbokning.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart efter publicering.

5.2 Det åligger dig som användare att regelbundet granska användarvillkoren för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda tjänsten efter att ändringar har publicerats godkänner du de uppdaterade användarvillkoren.

6. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller feedback angående dessa användarvillkor eller vår tjänst, vänligen kontakta oss via vår supportkanal som anges på webbplatsen.

Genom att använda tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.